Chính sách nhân sự
Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Tại Quí Long Pharmachine, luôn vận động, đổi mới chính là động lực thúc đẩy mọi thành viên trong công ty đoàn kết, làm việc không mệt mỏi để ngày càng hoàn thiện, mang lại cho khách hàng những giá trị tốt hơn, vì sứ mệnh đóng góp cho ngành sản  xuất dược phẩm Việt Nam phát triển. Quí Long Pharmachine mong muốn qua đó, mọi người dân Việt có thể dễ dàng tiếp cận với các loại thuốc chất lượng cao, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống của mình.

Làm việc tại Quí Long Pharmachine không chỉ là niềm tự hào được cống hiến sức mình cho xã hội mà còn được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Quí Long Pharmachine luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của mình.

Chính sách tuyển dụng được Công ty sử dụng khá linh hoạt với nhiều cách thức, đảm bảo nguồn nhân sự đầu vào có chất lượng cao. Công tác tuyển dụng của Quí Long Pharmachine được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn dựa trên nguyên tắc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên, thực hiện theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

Đào tạo để cùng đồng hành và phát triển với Công ty được coi là chính sách quan trọng. Quí Long Pharmachine luôn quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo trong từng thời kỳ phát triển của Công ty, đào tạo là phương thức hỗ trợ CB-NV phát triển nghề nghiệp. Mỗi CB-NV đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo tại Công ty hoặc bên ngoài.

Nhân viên Quí Long Pharmachine sẽ được bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của Công ty.

Công ty có chính sách quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, được đánh giá cao để cống hiến dài hạn cho công ty. Những nhân viên thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành các họat động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Hỗ trợ trực tuyến
  • Bạn cần trao đổi với chúng tôi
  • Tư vấn mua hàng

    0969951001 Skype
  • Tư vấn thiết bị công nghệ

    098 2281844 Skype
  • Tư vấn GMP

    0984770423 Skype
Gọi điện SMSChỉ Đường