Chính sách nhân sự
Chính sách nhân sự

IQ,OP,PQ

Hồ sơ IQ,OQ,PQ là viết tắt của các thuật ngữ :

 • IQ : Installation Qualification ( thẩm tra lắp đặt )
 • OQ : Operational Qualification (thẩm tra vận hành)
 • PQ : Performance Qualification (thẩm tra hiệu năng)

Sau khi quý khách chấp nhận thiết bị, chúng tối sẽ tiến hành lắp đặt và cùng quý khách thẩm tra việc lắp đặt thiết bị -> hoàn thiện hồ sơ IQ ; thiết bị được vận hành thử không tải -> lập hồ sơ OQ ; Cùng sự hỗ trợ của quý khách, thực hiện thẩm tra hiệu năng của thiết bị -> hoàn thiện hồ sơ PQ.

Việc thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ IQ,OQ,PQ giúp cho quý khách có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, độ đáp ứng yêu cầu cũng như ổn định thiết bị của chúng tôi. Ngoài ra, với hồ sơ IQ,OQ,PQ và các hồ sơ liên quan đến thiết bị chúng tôi cung cấp, quý khách đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết và phù hợp với các yêu cầu của GMP

Hỗ trợ trực tuyến
 • Bạn cần trao đổi với chúng tôi
 • Tư vấn mua hàng

  0969951001 Skype
 • Tư vấn thiết bị công nghệ

  098 2281844 Skype
 • Tư vấn GMP

  0984770423 Skype
Gọi điện SMSChỉ Đường